سکس و سکس

Wednesday, July 20, 2005

داستان 7

سلام دوستان یه داستان باحال از سینا جوناسم خواهرم نسترنه از بس این دختر کس قشنگی داره که کیرمو نوازش می ده هروقت می بینمش کیرم راست می شه تنها آرزویی که دارم اینه که بتونم کیرم را توی کس سفید و نرم و لطیفش بکنم هر وقت می ره حموم از توی سوراخ در لباس بیرون آوردنش و بدن لخت و سفیدش را تماشا می کنم وای چه لذتی می برم با دستام با کیرم ور می رم موقعی هم که از حموم بیرون میات توی حموم می رم و سوتین و شرت و دامنش را بو می کنم و روی کیر می مالم و با این جور کارها عقده کس کردن خودمو خالی می کنم و حال می کنم بوی شرتش منو دیوونه می کنه همیشه توی حموم در خیال کس خواهرم جلق می زنم نسترن 21 سالشه منم 23 سالمه. یه روز پدر و مادرم رفته بودند مهمونی منم رفتم کتابخونه تا کمی درس بخونم اصلا درس توی کله ام فرو نمی رفت بعد از حدود یک ساعت برگشتم کلید را توی در خونه انداختم و آروم بازش کردم چون می خواستم ببینم خواهرم تنهایی چکار می کنه رفتم نزدیک اتاق خواهرم از توی سوراخ در دیدم که خواهرم با یکی از دوستاش دارند فیلم سوپر تماشا می کنند من شگفت زده شده بودم اصلا باورم نمی شد تصمیم گرفتم برم توی اتاق و کیرمو توی کس هردوتاییشون بکنم یکدفعه اومدم توی اتاق خواهرم هردویشون ترسیدند سریع تلویزیون را خاموش کرد منم اومدم و دوباره تلویزیون را روشن کردم اون دوتا خیلی خجالت زده شده بودند منم سر صحبت را باهاشون باز کردم و یه کم کسشعر گفتم و خلاصه متقاعدشون کردم که با همدیگه یه سکس باحال انجام بدیم. سریع لباسامو بیرون آوردم و آماده شدم تا کیرمو توی کسشون بکنم خواهرم یه دامن تنگ و کوتاه که تا پایین کسش می یومد با یه سوتین قهوه ای رنگ پوشیده بود دوست خواهرم هم یه دامن کوتاه با یک لباس آستین کوتاه پوشیده بود بدن لخت هردویشون منو دیونه می کرد خیلی حشری بودم کیرم داشت شرتم را پاره می کرد. کیرم به قدری گرم شده بود که فکر می کردی تا حالا توی آتش بوده اول کار سراغ خواهرم رفتم ازش یه لب کوچولو گرفتم و رفتم سراغ پستوناش و با دستام یه کم مالوندمشون نرمی پستوناش مثل پنبه بود با زبونم به نوک پستوناش می زدم معلوم می شد از این کار خیلی خوشش میات بعد اومدم پایین تر و دامنش را از پاش بیرون آوردم و کس تپلش که همیشه آرزوم بود جلوی چشمم ظاهر شد خیلی خیلی سفید و نرم بود یه دونه مو هم نداشت کسش را توی دست گرفتم و ماساژش دادم یکدفعه دوست خواهرم که اسمش ثریا بود اومد و کیرم را تا ته توی دهانش فرو برد و برام ساک می زد منم با دستام روی لبهای کس خواهرم می مالیدم تا کسش را برای پذیرایی از کیرم آماده کند صدای نفس نفس زدن خواهرم بلند شد کیرم را از توی دهان ثریا بیرون کشیدم بعد با دوتا از انگشتام لبه های کس خواهرمو کنار زدم و کیرم را به آرامی توی کسش کردم هنوز چیزی از کیرم توی کسش نرفته بود که جیغ می کشید این اولین بار بود که خواهرم کس می داد تازه هنوز پردش هم پاره نشده بود یه کم دیگه کیرم را توی کسش کردم یکدفعه دیدم که داره از سوراخ کسش خون بیرون میات فهمیدم که پردش را پاره کردم کیرم را تا ته توی کسش کردم خیلی کسش تنگ بود نسترن خیلی آخ آخ می کرد چون کیر من کمی برایش کلفت بود کیرم را بیرون آوردم و با شدت هر چه تمام تر کیرم را توی کسش می کردم و بیرون می آوردم خیلی خیلی حال می کردم احساس می کردم که دارم خواب می بینم کس نسترن دیگه داشت پاره می شد منم آبم کم کم داشت بیرون می یومد به همین خاطر کیرم را از کسش در اوردم و روی بدن خواهرم نشستم و آب کیرمو روی پستوناش خالی کردم بعد رفتم دستشویی و آب کیرم را کاملا تخلیه کردم دوباره اومدم سراغ دوست خواهرم ثریا. اول کار رفتم سراغ پستونای بزرگ و تپلش که منو حشری کرده بود پستوناش را توی دهان می بردم و حال می کردم بعد رفتم سراغ کس خوشگلش و شروع به لیس زدن کسش کردم تا به حال من کس لیس نزده بود خیلی خیلی حال می داد ولی کس ثریا بوی گندی می داد که داشت خفم میکرد بلند شدم و ثریا را در مقابل خودم قرار دادم و کیرم را از جلو توی کسش کردم یکدفعه دیدم کیرم قرمز شده کیرم را از کسش بیرون کشیدم یکدفعه دیدم که خون از کس ثریا فوران می زنه فهمیدم که پرده او را هم پاره کردم کیرم را دوباره توی کسش کردم یک دفعه زیر کس ثریا را گرفتم و بلندش کردم و کیرم را تا ته توی کسش کردم یه کم کمرم درد گرفت ولی چون حشری بودم چیزی حالیم نبود من که فکر نکنم روشی برای سکس بهتر از این روش باشه خلاصه کس ثریا را هم پاره کردم و آب کیرم را توی دهنش خالی کردم و اخر کار هم من و ثریا و خواهرم با همدیگه رفتیم حمام خودمون را شستیم و بیرون آمیدم ثریا هم بعد از این به خونشون رفت منم که الان دارم این ماجرا را می نویسم منتظر سکس دوباره با خواهرم هستم

3 Comments:

Post a Comment

<< Home